ICT WAYS FOR SCIENCE CLASSROMS
   Apie projektą
Vilniaus kolegijos  Pedagogikos fakultetas dalyvauja tarptautiniame projekte „ICT Ways for Science Classrooms“. Viena iš projekto veiklų - mokytojų,  taikančių IKT savo darbe, gerosios patirties sklaida.
 
 
1.      Projekto duomenys
o   Programa: Comenius tinklai;
o   Projekto laikotarpis: 2012-2015;
o   Projekto partneriai: Lietuva; Portugalija; Turkija; Italija;Ispanija; Čekija; Slovakija.
2.      Projekto partneriai
o   Instituto Superior de Engenharia do Porto (Portugal);
o   Portucalense University Infante D. Henrique (Portugal);
o   Tecnalia (Spain);
o   Universidad de Vigo (Spain);
o   Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences (Lithuania);
o   Accord International; (Chech Republic);
o   Cordia a.s. (Slovakia);
o   Fondazione Ikaros (Italy);
o   Atakoy Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Turkey);
o   Provincia de Parma (Italy).
3.      Projekto tikslas
o   Pagrindinis šio projekto tikslas - apibendrinti geriausius informacinių technologijų panaudojimo mokymo procese pavyzdžius pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir profesinių mokyklų lygiu bei atliktų
o   tyrimų pagrindu sukurti geriausių informacinių technologijų  panaudojimo mokymo procese pavyzdžių gidą.
4.      Projekto uždaviniai
o   Suburti gerosios IKT praktikos bendruomene, kuri paskatintų dalintis gerąja patirtimi;
o   Sukurti IKT mokymo modulius, skirtus mokytojų profesinei kvalifikacijai tobulinti;
o   Sukurtų modlių pagrindu sudaryti sąlygas mokytojams tobulinti IKT kompetencijas įgijus pagrindinę profesiją;
o   Sukurti Europos asociaciją, kuri vienytų IKT naudojimo mokymo procese specialistus. Tuo bus užtikrintas projekto veiklos testinumas po jo pabaigos.
o   Sukurti specialų inventarijų, kuris padėtų atskleisti informacinių technologijų panaudojimo  mokymosi procese lygį bendrojo lavinimo  institucijose.
o   Parodyti informacinių technologijų dabartinę įtaką dalyko mokymuisi bendrojo lavinimo mokyklose.
o   Išanalizuoti mokytojų IKT  panaudojimo motyvaciją mokinių mokyme ir vertinime.
o   Sukurti gerosios IKT panaudojimo bendrojo lavinimo mokykloje gidą, kuris padėtų mokytojams realizuoti geriausius IKT panaudojimo pavyzdžius ugdymo procese.
5.      Projekto nauda
o   Sukurta bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta IKT raštingumui gerinti;
o   Pasidalinta naujausia patirtimi, kaip kūrybingai galima naudoti IKT bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo procese;
o   Sukurta IKT gerosios praktikos asociacija, kurios veiklos pagrindu galima bus toliau gilinti žinias IKT srityje.
Šios dienos vardadieniai:
 
 
  
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
 
 
 

Puslapį administruoja Renata Kondratavičienė

El. paštas: r.kondrataviciene@pdf.viko.lt

Telefonas.: (8~604) 50290          

Skype: antra-nata-re