ICT WAYS FOR SCIENCE CLASSROMS
   Apie projektą      „ICTWAYS“ seminarai      10 seminaras

Comenius daugiašalio projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ , No. 528103-LLP-2012-PT-COMENIUS-CNW

gerosios patirties sklaidos 10 seminaro

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS SOCIALINIO PEDAGOGO PROFESINĖJE VEIKLOJE"

DARBOTVARKĖ

2015 m. lapkričio 24 d.

Darbotvarkės versija spausdinimui čia.
 

2015 m. birželio 22 d.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas, Palydovo 29, Vilnius, 448 auditorija
 

10.40–11.00  Dalyvių registracija.

11.00–11.10 Įžanginis žodis.

Vaiva Juškienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė

11.10–11.20  Projekto tikslai, uždaviniai, patirtis ir perspektyvos.

Renata Kondratavičienė, Vilniaus kolegijos  Pedagogikos fakulteto lektorė, projekto vadovė


11.20–11.35  IT taikymas socialinio pedagogo darbe

Irina Krupovič, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Vyr. socialinė pedagogė

Pristatymas

11.35–11.50  21 amžiaus socialinis pedagogas keliasi į ,,debesis''

Neringa Čiukšienė, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokyklos VGK pirmininkė

Pristatymas

11.50–12.05  IKT taikymas bendraujant ir bendradarbiaujant su vaikais, jų tėvais bei socialiniais partneriais

Jurgita Mackevičiūtė, Juodšilių „Šilo“ gimnazijos socialinė pedagogė

Pristatymas

12.05–12.07  Social Media and Pedagogy. Nuotolinis pranešimas

GEORGIANA ALINA BALAN. C.T.TOMA N.SOCOLESCU PLOIESTI, TEACHER

 
 

 Kavos petrauka

12.35–12.50  IKT taikymas socialinio pedagogo veikloje

Nijolė Šikšnienė, Buivydiškių pagrindinė mokyklos socialinė pedagogė

Pristatymas

12.50–13.05  Pažintis su Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru bei socialinio pedagogogo veikla jame

Rasa Rusovičiūtė, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro socialinė pedagogė
 

 

13.05 –13.20  IKT naudojimas efektyvesniam socialinio pedagogo darbui

Aurelija Zacharevičienė, Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos socialinė pedagogė

Tomas Morkūnas, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro socialinis pedagogas


Pristatymas

13.20 –13.40   Virtualios mokymosi aplinkos „Moodle“ taikymo galimybės rengiant socialinius pedagogus Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete

Renata Kondratavičienė, Vilniaus kolegijos  Pedagogikos fakulteto lektorė, projekto vadovė
 

13.20...... Apibendrinimai. Diskusijos. Pažymėjimų  įteikimas
 

 
Seminaro koordinatorė   Renata Kondratavičienė, VIKO lektorė, projekto vadovė
 
Seminaro moderatorė Rita Ilgūnė- Martinėlienė, VIKO lektorė
Šios dienos vardadieniai:
 
 
  
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
 
 
 

Puslapį administruoja Renata Kondratavičienė

El. paštas: r.kondrataviciene@pdf.viko.lt

Telefonas.: (8~604) 50290          

Skype: antra-nata-re