ICT WAYS FOR SCIENCE CLASSROMS
   Apie projektą      „ICTWAYS“ tinklo šalių susitikimai      Porto (Portugalija)

VIKO PDF atstovų dalyvavimas „ICTWAYS“ partnerių susitikime Porte

2015-10-10

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas (pdf.viko.lt) dalyvauja Comenius daugiašaliame projekte „ICT Ways for Science Classrooms“ (LLP-2012-PT-COMENIUS-CNW). Projekto tikslas  - skleisti gerąją patirtį informacinių technologijų  taikymo bendrojo lavinimo mokyklose apibendrinant geriausius informacinių technologijų panaudojimo pavyzdžius Europoje bei skatinant IKT naujovių panaudojimą ugdymo(si) procese.

Projekto laikotarpis: 2012-2015.

Projekto partneriai: Lietuva; Portugalija; Turkija; Italija; Ispanija; Čekija.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto darbuotojai – projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ vadovė, IT lektorė Renata Kondratavičienė ir Vilniaus kolegijos projektų vadovas Mikas Balkevičius 2015 spalio 6-10 d.d. dalyvavo septintajame baigiamajame tinklo „ICT Ways for Science Classrooms“ partnerių susitikime Porte (Portugalija). Tinklo partnerių  susitikimo metu dalyviai vedė mokymus Porto universiteto dėstytojams apie informacijos paieškos strategijas taikant probleminio mokymosi strategiją. Dėstytojai buvo supažindinti su informacinio raštingumo, žinių vadybos ir probleminio mokymo(si) pagrindais.

Vykdant projektą Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete buvo organizuoti 9  gerosios patirties sklaidos seminarai bei 7 mokymai pedagogams, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 500 Lietuvos priešmokyklinio, pradinio bei bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų iš įvairių Lietuvos bei užsienio šalių mokyklų. Pedagogai seminarų metu dalinosi gerąja patirtimi apie informacinių technologijų panaudojimą mokymo(si) procese.

Projekto metu sukurta mokytojų, aktyviai naudojančių IKT, praktikų bendruomenė http://ictways.eu leis toliau dalintis informacinių technologijų taikymo mokymosi procese patirtimi, o sutikti nauji projekto partneriai bus vertingi rengiant naujus „Erasmus+“ programos projektus.

Šios dienos vardadieniai:
 
 
  
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
 
 
 

Puslapį administruoja Renata Kondratavičienė

El. paštas: r.kondrataviciene@pdf.viko.lt

Telefonas.: (8~604) 50290          

Skype: antra-nata-re